dlouhodobé tabulky: ano či ne

09.09.2012 20:37

Na našich stránkách jste měli v poslední asi 10 dnech možnost, vyjádřit se k tématu, zda je vedení dlouhodobých tabulek v dětských kategoriích prospěšné. Ankety se zúčastnilo celkem 8 osob. Z toho polovina z nich si myslí, že tabulky nejsou ku prospěchu věci. Dvě osoby si myslí, že je tomu naopak a dvě osoby upřenily svůj názor na ,,pokecu,, Já byl jedním z těch, kteří si myslí, že tabulky nepřinášejí nic dobrého. Po dnešku si dovolím téma shrnout ve svém subjektivním pohledu.

 

Jistá míra soutěživosti je asi v každém z nás. Jak v dětech, tak dospělých. Tabulky nám dávají určitým způsobem najevo, jak dopadá toto srovnávání. Můžete se v nich dočíst, kdo vyhrál, kdo prohrál, komu se daří a kdo hraje na nic. V takovéto míře to ale funguje hlavně u dospělých, kdy už hrají vyspělí jedinci a kdy je jedno, zda je hráči o pět let více či méně. Navíc kluby si jsou svým způsobem rovnocenné, nebo mají alespoň relativně srovnatelné možnosti (v rámci ČR) . U dětí je ale každý rok znát, svoji roli mohou sehrát i podmínky jež mají jednotlivé oddíly apod.Přitom je třeba si cenit každého klubu, každého jedince a každého rodiče, který je ochoten věnovat svůj čas a nasazení, aby dítě se mohlo plně věnovat fotbalu. Zejména pak na vesnicích je to povětšinou záležitost 1-2 odhodlaných, kteří začnou pracovat s mládeží a bez větší podpory na zelené louce stavět dětský fotbalový tým. Pak se nabízí otázka, zda není kruté, aby každý týden v Raportu (ale i jiných mediích) sledovali jak jsou ně chvostu tabulky a neznalý čtenář si musí myslet, že v tom daném týmu tedy ale musí být pořádná kopyta.

    Další hledisko zmínil trené Pešek a souvisí s výše uvedeným, kdy je otázka nakolik do dalších zápasů  jsou motivováni kluky na spodních příčkách tabulky. Poměrně slušně se mi líbí myšlenka krátkých turnajů, kde by se udělalo hodnocení pro ten daný den a kam by se mohli hlásit sobě více rovnocenné týmy. Tyto turnaje by mohli být doplněny sérií přípravných zápasů, které by se nikde nemuseli evidovat.

    Oponenti by mi mohli argumentovat tím, že to právě tabulky zapříčiňují, že kluci se vyburcují a chtějí být v tabulce co nejvýše. Že právě tabulky dají hráčům sebedůvěru a když nic jiného, tak je alespoň o co hrát a tím získává zápas větší náboj.

    I tak za mne uzavírám, že bych se bez tabulek dokázal určitě obejít, jako dostatečný motivační prvek by mohli dobře sloužit jednodenní turnaje (např. 1x měsíčně), kde i při neúspěchu se až tak moc nic neděje, může to vyjít příště. Tyto turnaje proložit dostatečným množstvím přátelských utkání, kdy přípravné zápasy dávají trenérům větší prostor k experimentům, zkoušením nových kombinací a rozestavění apod. V mistrovských zápasech, kde se se vedou tabulky a poměrně dost lidí podle nich (dle mého nepřesně) hodnotí kvalitu týmu, tato možnost kombinace tak úplně není. Navíc jak často uvádím, v mnohých případech se srovnává nesrovnatelné. Proto pokud bychom měli k tomu časový prostor (asi ne v prostřed sezony) pokusili bychom  se zajistit i přípravné zápasy.

 

Děkuji všem, kdo vyjádřili svůj názor v anketě.